پیشنهاد شغلی (Job Offer) کانادا

دریافت پیشنهاد شغلی (Job Offer) از یک کارفرما و یا شرکت معتبر یکی از سریع‌ترین و مطمئن‌ترین روش‌هایی است که معمولاً به دریافت اقامت دائم کشور کانادا ختم می‌شود. معمولاً زمانی که کارفرمایی بخواهد نیروی کار خارجی جذب کند ابتدا باید ثابت کند که امکان جذب نیروی کانادایی برای این موقعیت شغلی وجود ندارد. بطوریکه…