مدارک لازم برای ویزای تحصیلی کانادا

دولت کانادا برای همه دانش آموزان از اقصی نقاط دنیا فرصت های تحصیلی  مناسبی فراهم می کند، اما به عنوان یک پیش نیاز، متقاضی باید مجوز مطالعه و یک ویزای اقامت موقت (TRV (Temporary Resident Visa را دریافت کند که همان ویزای تحصیلی کانادا می باشد هر دانشجویی به محض اخذ نامه ی پذیرش از…