لیست دانشگاه های مورد تایید ژاپن

دانشگاه‎های ژاپن – مورد تایید وزارت علوم  و وزارت بهداشت ایران: دانشگاه‎های ژاپن -گروه غیر پزشکی -مورد تایید وزارت علوم ایران گروه الف: دانشگاه‌های ممتاز کشور ژاپن در سیستم آموزش عالی ایران  1. Hokkaido Universitnhka (دانشگاه هوکایدو) 2. Keio University (دانشگاه کیو) 3. Kyoto University (دانشگاه کیوتو) 4. kyushu University (دانشگاه  کیو شو) 5. Nagoya University…

شرایط مهاجرت تحصیلی به ژاپن

کشور ژاپن کشور ژاپن با نظام دموکراسی، سومین اقتصاد بزرگ دنیا است .ژاپن کشوری توسعه‌یافته در زمینه صنعت و اقتصاد می باشد. نرخ بیکاری در این کشور پایین و خدمات اجتماعی در این کشور فعال و قوی می‌شود.99% مردم در این کشور به زبان ژاپنی صحبت می‌کنند. زبان انگلیسی‌زبان دوم مردم این کشور است که…