شرایط دریافت ویزای جستجوی کار آلمان

ویزای job seeker چیست؟ ویزای جستجوی کار آلمان (job seeker visa) یک مجوز اقامت شش‌ماهه در آلمان و کشورهای اتحادیه اروپا است. در این مدت می‌توانید به دنبال شغل بگردید. اگر در پایان شش ماه، کار پیدا کردید، به شما ویزای کاری یا اجازه کار اعطا می‌شود. آنگاه شما مجاز به کار و زندگی خواهید…