شرایط مهاجرت تحصیلی به ژاپن

کشور ژاپن کشور ژاپن با نظام دموکراسی، سومین اقتصاد بزرگ دنیا است .ژاپن کشوری توسعه‌یافته در زمینه صنعت و اقتصاد می باشد. نرخ بیکاری در این کشور پایین و خدمات اجتماعی در این کشور فعال و قوی می‌شود.99% مردم در این کشور به زبان ژاپنی صحبت می‌کنند. زبان انگلیسی‌زبان دوم مردم این کشور است که…