انواع ویزاهای رایج کاری حمایتی و یا منتخب استرالیا

ویزای نیروی کار متخصص استرالیا(ویزا 457) از انواع ویزاهای رایج کاری حمایتی و یا منتخب استرالیا ،ویزای نیروی کار متخصص استرالیا(ویزا 457) را می توان نام برد .ویزای موقت نیروی کار متخصص به کارفرمایان استرالیایی و یا خارجی این اجازه را می‌دهد که به مدت 4 سال اسپانسر نیروی کار متخصص مهاجر شده تا این…