چطور می‌توان مجوز اقامت در سوئد را به دست آورد؟

اگر قصد اقامت بیش از سه ماه در سوئد را داشته باشید، باید مجوز اقامت در سوئد را دریافت کنید. قابل ذکر است که شهروندان اروپای شمالی مشمول این قانون نمی‌شوند. برای اقامت در سوئد بیش از سه ماه، شما به یک کد برای شناسایی نیاز خواهید داشت. از سال 1947 به تمام افرادی که…