شرایط تحصیل پزشکی در چین به زبان انگلیسی 2020

تحصیل پزشکی در چین طی سالهای اخیر متقاضیان زیادی پیداکرده و علت این امر شهریه پایین رشته پزشکی ، تخصیص بورسیه‌های تحصیلی و استفاده از تکنولوژی پیشرفته و هوشمند است. علاوه بر دلایل ذکرشده دانشگاه‌های کشور چین کلیه رشته‌های تخصصی پزشکی که تاکنون وجود داشته را در این دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند. تحصیل پزشکی به زبان…