تحصیل در هلند

تحصیل در هلند

 هلند کشور هلند جزء اولین کشورهای غیر انگلیسی‌زبانی بود که آموزش به زبان انگلیسی را در اکثر دانشگاه‌های خود پایه‌گذاری کرد.به نسبت سایر کشورهایی که زبان بومی غیر از انگلیسی دارند، مردم زیادی به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند. بنابراین تحصیل در هلند یکی از بهترین گزینه ها برای دانشجویان بین‌المللی محسوب می‌شود. کشور هلند با…