شرایط تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا

دانشگاه‌های آمریکا جزء پرمخاطب‌ترین مراکز آموزشی جهان محسوب می‌شوند . همچنین بر اساس نتایج Times Higher Education، تعداد6 واحد دانشگاهی از دانشگاه‌های این کشور درلیست دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفته است .هرساله دانشجویان بسیاری از اقصی نقاط دنیا متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا هستند .  گام های اساسی درفرایند پذیرش دانشگاه‌های آمریکا  انتخاب مقطع…