ادامه تحصیل در آلمان در مقطع کارشناسی ارشد

اقدام و دریافت پذیرش در دانشگاه‌های آلمان برای مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد دارای مراحل مختلفی است که در این مقاله به آن پرداخته‌شده است: کارشناسی در دانشگاه‌های آلمان تطبیق سال‌های تحصیلی در این مرحله متقاضی باید دو نکته اساسی را در نظر داشته باشد. نکته اول تطبیق سال‌های تحصیل در ایران با کشور…