پناهندگی ترکیه از طریق un (سازمان ملل متحد)

 در سال‌های اخیر تقاضای پناهندگی کشور ترکیه افزایش یافته و ترکیه به یکی از پناهنده‌پذیرترین کشورهای دنیا تبدیل شده است. در حال حاضر قریب به چهار میلیون نفر پناهنده در ترکیه اقامت دارند. که از این جمعیت یک میلیون به جوانان بین 15 تا 24 سال اختصاص دارد. درباره سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد…