پذیرش دانشگاه های قبرس

کشور قبرس قبرس کشوری جزیره است که توسط آب‌های دریای مدیترانه احاطه‌شده و به دو بخش قبرس شمالی (بخش ترک‌نشین) و بخش جنوبی (یونانی نشین)که دراتحادیه اروپا واقع شده (شرایط دریافت ویزا مشابه منطقه شینگن )قراردارد ، تقسیم می‌شود. پایتخت آن نیکوزیا و مردم این کشور به دو زبان ترکی استامبولی و یونانی صحبت می‌کنند.…