مهاجرت نیروی کار متخصص به کانادا در استان کِبک

برنامه جذب نیروی کار متخصص به استان کبک یک برنامه مهاجرتی برای داوطلبان متقاضی مهاجرت اقتصادی بر اساس تخصص است که متقاضی اخذ اقامت دائم کشور کانادا نیز هستند. اداره مهاجرت استان کبک بعد از بررسی آنلاین فرم درخواست متقاضیان مهاجرت کاری به کبک، گواهینامه منتخب صادر می‌کند که جزء مدارک موردنیاز برای دریافت اقامت…