مهاجرت به نروژ از طریق تحصیل

تحصیل در نروژ می‌تواند یکی از راه‌های مهاجرت به این کشور باشد. برخی از دانشگاه‌های نروژ مورد تائید وزارت بهداشت ایران هستند. این دانشگاه‌ها عبارت‌اند از دانشگاه اسلو، برگن، و Tromso the Arctic. شرایط تحصیل در نروژ ؛ مقطع کارشناسی تمامی دوره‌های کارشناسی به زبان نروژی برگزار می‌شود. هیچ دوره زبان نروژی قبل از شروع…