انواع اقامت در ارمنستان

به دلیل همسایگی با ارمنستان و قوانین موجود در این کشور، اقامت ایرانیان در ارمنستان کار دشواری نخواهد بود. شهروندان ایرانی می‌توانند بدون داشتن ویزا وارد ارمنستان شوند. آن‌ها می‌توانند حداکثر تا 90 روز در ارمنستان اقامت داشته باشند. پس از گذراندن 90 روز در ارمنستان، یک شهروند ایرانی باید ارمنستان را ترک کند و…