تحصیل در کالج های آلمان

کالج‌های آلمان یکی از معتبرترین کالج‌های دنیا محسوب می‌شوند که با دریافت پذیرش از آن متقاضی می‌تواند ویزای تحصیلی دریافت کند. داشتن سطح زبان B1-B2 برای دریافت پذیرش از این کالج‌ها الزامی است. درصورتی‌که سطح زبان داوطلب در کالج‌ها پایین‌تر از حد نرمال باشد در این صورت داوطلب باید دوره‌های زبانی مضاعفی را بگذراند. هزینه…