شرایط اخذ اقامت گرجستان

شهروندان خارجی با دریافت مجوز اقامت گرجستان ، تا پایان تاریخ اعتبار کارت اقامتشان اجازه ورود و اقامت در این کشور را خواهند داشت . برای دریافت مجوز اقامت گرجستان، شهروندان خارجی، باید از یکی از راه‌های زیر اقدام به دریافت مجوز اقامت کنند. ثبت درخواست از طریق نمایندگان مجاز آژانس‌های توسعه خدمات عمومی. ثبت…