ویژگی های دانشگاه دولتی سن پترزبورگ

دانشگاه پاولف سنت پترزبورگ : یکی از بهترین دانشگاه های پزشکی که در کشور روسیه قرار دارد دانشگاه پاولف سنت پترزبورگ می باشد و نسبت به دانشکده های پزشکی دیگری که در این کشور قرار دارد پیشرو می باشد. این دانشکده دقیقا 110 سال پیش برای زنان تاسیس شد و در آن زمان اولین موسسه…