لیست دانشگاههای روسیه مورد تایید وزارت بهداشت

معاونت آموزشی وزارت بهداشت طی اطلاعیه ای لیست دانشگاه‎های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی 2018 -2019 را جهت ادامه تحصیل رشته پزشکی در کشورهای مختلف را اعلام نموده و در این میان دانشگاه‎های پزشکی روسیه ، دانشگاه‎های سیچنوا ،سماشکو وپاولف به عنوان مراکز آموزشی -علمی مورد تایید این سازمان روسیه اعلام شده…