هزینه تحصیل در هند داروسازی

رشته داروسازی هند به دو صورت پیوسته و ناپیوسته ارائه می‌شود. دکتری پیوسته داروسازی به ‌مانند آنچه در ایران وجود دارد ارائه می‌شود. دوره ناپیوسته شامل دوره‌های لیسانس، فوق‌لیسانس و Ph.D است. لیسانس داروسازی هند (B.Pharm) لیسانس داروسازی یک دوره 4 ساله است. پیش‌نیازهای ورود به این دوره مشابه دوره دکتری (Pharm.D) است. در این…