شرایط پذیرش دانشگاه های ترکیه در رشته پزشکی

تحصیل در رشته پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی در ترکیه هرساله از سوی دانشجویان از اقصی نقاط دنیا با استقبال زیادی روبرو می‌شود. بطوریکه این امر منجر به بالا رفتن سطح رقابت در پذیرش دانشجویان شده است. آزمون ورودی، نمرات دوره دبیرستان و داشتن نمره حدنصاب در بعضی از آزمون‌ها مانند آزمون YÖS  , (و در بعضی از دانشگاه‎ها‎…