شرایط پذیرش دانشگاه کوچ ترکیه

در این مقاله شرایط پذیرش دانشگاه کوچ ترکیه بررسی می شود. دانشگاه کوچ در سال 1993 به عنوان یک دانشگاه خصوصی غیرانتفاعی در استانبول ترکیه تأسیس شد. از زمان تأسیس، دانشگاه کوچ یکی از برجسته‌ترین دانشگاه‌های کشور ترکیه بوده است که کمک قابل‌توجهی به تعالی آموزش، دانش و خدمات داخل و خارج از کشور کرده…