شرایط مهاجرت به روسیه

سیاست‌های اقامتی و شهروندی روسیه در دهه‌های اخیر بهبود پیدا کرده و مهاجرت به روسیه افزایش یافته است. به طوری که امروزه روسیه سومین کشور جهان از نظر جمعیت متولدین خارجی محسوب می‌شود. قانون شهروندی روسیه قانون شهروندی روسیه از سال 2002 به تصویب رسیده است. طبق این قانون، شهروند روسیه فردی است که پس…