تحصیل و زندگی در روسیه

زندگی در روسیه بسیار لذت بخش است. کشور روسیه پهناورترین کشور جهان است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی در شمال اوراسیا قرار دارد. روسیه جزوء کشورهای پرجمعیت دنیاست. این کشور با اقیانوس آرام شمالی و منجمد شمالی و همچنین با دریای ژاپن، خزر، سیاه و دریای بالتیک ارتباط دریایی دارد. اقتصاد کشور روسیه این کشور…