دریافت اقامت اوکراین با خرید ملک

یکی از راه‌های دریافت اقامت اوکراین با خرید ملک است. شما می‌توانید با سرمایه‌گذاری و خرید ملک در اوکراین اقامت دائمی این کشور را به دست آورید. با توجه به قانون مهاجرت، برای دریافت اقامت اوکراین با خرید ملک، لازم است که حداقل مبلغ ملک خریداری‌شده هزار دلار آمریکایی باشد. این سرمایه‌گذاری باید از طریق…