شرایط تحصیل در رشته پزشکی در هند

کشور هند به‌عنوان مقصدی برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از دیرباز محبوبیت بالایی داشته است. علت این محبوبیت را می‌توان در هزینه پایین رشته‌های گروه پزشکی هند، رواج زبان انگلیسی بین مردمان این کشور و همچنین هزینه‌های پایین زندگی نسبت به سایر کشورها دانست. دانشگاه‌های هند ازلحاظ کیفیت آموزشی بعد از…