شرایط تحصیل در دانشگاه استانبول

یکی از دانشگاه‌های دولتی ترکیه که در شهر استانبول  واقع‌شده است. پردیس اصلی این دانشگاه در مجاورت میدان بایزید قرار دارد. متقاضیان رشته های گروه پزشکی در ترکیه و همچنین رشته ها مهندسی و گروه علوم انسانی  عموما دانشگاه استانبول را دلیل جایگاه علمی خوب در بین سایر دانشگاه‌ها، به عنوان مقصد تحصیلی خود قرار…