خدمات مهاجرت تحصیلی شریفگو

مهاجرت تحصیلی به ترکیه

پذیرش تحصیلی در دانشگاه های کشور ترکیه در سریع ترین زمان در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در ترکیه و دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران در ترکیه

تحصیل در رشته های دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی در ترکیه

تحصیل به زبان ترکی استانبولی و یا انگلیسی در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در ترکیه

برگزاری دورره های آموزش زبان ترکی استانبولی (آمادگی YÖS)

برگزاری دورره های آموزشی انگلیسی و ... برای مهاجرت تحصیلی به ترکیه

تماس با ما