خدمات مهاجرت تحصیلی شریفگو

مهاجرت تحصیلی به آلمان

پذیرش تحصیلی در دانشگاه های کشور آلمان در سریع ترین زمان در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در آلمان و دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران در آلمان

تحصیل در رشته های دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی به صورت تضمینی
مهاجرت تحصیلی به آلمان امکان ادامه تحصیل به زبان آلمانی و هم چنین زبان انگلیسی را دارد

برگزاری دورره های کمک آموزشی انگلیسی و آلمانی برای مهاجرت تحصیلی به آلمان

تماس با ما