خدمات مهاجرت تحصیلی شریفگو

مهاجرت تحصیلی به کانادا

پذیرش تحصیلی در دانشگاه های کشور کانادا در سریع ترین زمان در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در کانادا و دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران در کانادا

تحصیل در رشته های دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی به صورت تضمینی
امکان ادامه تحصیل به زبان های انگلیسی و فرانسوی در کانادا در کلیه رشته های تحصیلی فراهم است

برگزاری دورره های آموزشی انگلیسی و فرانسوی برای مهاجرت تحصیلی به کانادا

تماس با ما