خدمات مهاجرت تحصیلی شریفگو

مهاجرت تحصیلی به بلغارستان

پذیرش تحصیلی در دانشگاه های کشور بلغارستان در سریع ترین زمان در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در بلغارستان و دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران در بلغارستان

تحصیل در رشته های دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی به صورت تضمینی

امکان تحصیل به زبان انگلیسی در بلغارستان در کلیه رشته های تحصیلی

برگزاری دورره های آموزشی انگلیسی و ... برای مهاجرت تحصیلی به بلغارستان

تماس با ما