موسسه حقوقی دادمهر برای تکمیل کادر مشاوره خود اقدام به استخدام تمام وقت و پاره وقت کارشناس مسلط به امور مهاجرت تحصیلی نموده است.

متقاضیان محترم لازم است حداقل یکی از موارد زیر را دارا باشند:

  • آشنا به امور اخذ ویزا

  • آشنا به امور اخذ اقامت موقت و دائم

  • آشنا به امور اخذ پذیرش دانشگاهی

  • آشنا به امور اخذ پذیرش کاری