یونیکجا به کوشش جمعی از دانش آموختگان دانشگاه های برتر کشور در سال 1387 شروع به فعالیت نموده و موفق به ارائه خدمات مشاوره ای بروز و دقیق برای تحصیل در خارح از کشور شده است.