مهاجرت تحصیلی، اقامت و ویزا در سایت موسسه دفتر مهاجرتی شرکت شریفگو. یکی از دغدغه های خانواده ها برای تحصیل فرزندانشان در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در روسیه هزینه های ناشی از حضور آنها در دوره پادفک روسیه می باشد. دفتر مهاجرتی شرکت شریفگو توانسته است با حضور اساتید دانشگاه های روسیه، دوره پادفک را در ایران برگزار نماید تا ضمن کاهش هزینه ها، کلاس های این دوره در ایران برگزار شده و متقاضیان با آمادگی بسیار بیشتری به دانشگاه وارد شوند.

باتوجه به افزایش متقاضیان تحصیل در کشور روسیه، و اینکه در حال حاضر زمان گرفتن ویزای تحصیلی در کشور روسیه آغاز شده است، دفتر مهاجرتی شرکت شریفگو برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با این موضوع و با حضور مشاورین تحصیل کرده در کشور روسیه، اقدام به برگزاری همایش رایگان تحصیلات و زندگی در روسیه کرده است. ما از شما و خانواده‌تان برای شرکت در این همایش دعوت بعمل می آوریم.

اخذ پذیرش در دانشگاه های ژاپن و نیوزلند زیر نظر وزارت علوم و مشاوره اخذ اقامت شینگن، ویزا و پذیرش تحصیلی برای تحصیل در دانشگاه های معتبر کشورهای روسیه، کانادا، انگلستان، استرالیا و نیوزلند، از جمله خدمات مهاجرتی دفتر مهاجرتی شرکت شریفگو در این زمینه می‌باشد. خدمات ما به شرح زیر می باشد:

• مجوز اقامت از طریق سرمایه گذاری

• مجوز اقامت از طریق کار آفرینی و ثبت شرکت

• مجوز اقامت از طریق اثبات تمکن مالی

• مهاجرت کاری با شرکت در دوره های خاص کشورهای شینگن اروپا

• مهاجرت تحصیلی

• پزشکی بدون کنکور.