شرکت شریفگو جهت تکمیل کادر آموزش زبان روسی خود اقدام به جذب مدرس زبان روسی نموده است.

مهارت ها:
– داشتن مدرک معتبر در رابطه با آموزش زبان روسی
– تسلط کامل به مهارت های Writhing, Speaking, Listening, Reading
– آشنایی به لغات تخصصی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی
– داشتن حداقل یک سال سابقه کار مرتبط با آموزش زبان روسی
– آشنایی به سرفصل های دوره پادفک پزشکی